Kantoorbediende > over de website
Waarom 'Kantoorbediende'?
een afbeelding van een ouderwetse kantoorbediende in de stijl van Henri Rousseau
kantoorbediende oude stijl

In het verleden hebben we er wel eens over gedacht om een reclamebordje in de tuin te zetten met onze namen erop en daaronder de term 'Kantoorbediende' om de diensten aan te geven die wij konden aanbieden.

Zo'n bord had dan zeker opgevat moeten worden als een knipoog naar de geweldige functienamen-inflatie die ertoe heeft geleid dat iedereen de term 'manager' op zijn visitekaartje poogt te krijgen, terwijl de term 'kantoorbediende' de lading in veel gevallen veel beter zou dekken.

Het was dan ook niet verbazingwekkend dat de domeinnaam Kantoorbediende door niemand in Nederland was geclaimd.

content van de website

Reizen

Wij houden van reizen en hebben dat ook veel gedaan. Tijdens die reizen hebben we veel foto's, aantekeningen en brieven gemaakt (en daarvan zijn weer plakboeken, en in recentere tijden gedrukte fotoboeken, vervaardigd). Voor deze website hebben we een selectie gemaakt van het vele materiaal.
Er zijn ook reizen geweest waarvan we geen materiaal hebben: doodweg geen zin om weer met een camera rond te lopen. Hierdoor krijgen met name Engeland en Duitsland in verhouding minder aandacht.

Het onderdeel 'Reizen' is opgesplitst in drie groepen:

  • Kortere reizen: trips met een duur van maximaal zo'n week of vijf.
  • Middellange reizen: trips met een lengte van zes weken tot drie maanden.
  • Wereldreis 1996-1999: een reis van 1000 dagen in allerlei gebieden.

Brieven

Tijdens de langere reizen hebben we brieven, en later mails, naar familie en andere belangstellenden gestuurd. Deze teksten worden grotendeels ongewijzigd weergegeven. Wel zijn er voor de leesbaarheid tussenkopjes toegevoegd. Ook zijn in die teksten illustraties opgenomen die in de oorspronkelijke brieven en mails nauwelijks of niet aanwezig waren.
De in de brieven optredende figuren zijn zonodig minder herkenbaar gemaakt, met name voor buitenstaanders, al zullen bekenden ze toch soms wel kunnen plaatsen.

Invalshoeken

Dezelfde onderwerpen kunnen op verschillende plaatsen terugkomen. De belangrijkste invalshoek is die van de 'trips'. Hier worden de reizen min of meer chronologisch gepresenteerd. Onder deze invalshoek zijn ook de 'rondzendbrieven' opgenomen.

Onder de invalshoek 'landen' vind je een heel korte introductie van onze reizen in dat land met links naar de betreffende onderdelen van de website.

Bij 'thema's' hebben we gelijksoortige onderwerpen uit diverse trips en landen samengevoegd. Zo mogelijk is het criterium hier nog willekeuriger. Zo kan het samenvoegen gebeurd zijn op basis van een sterk aanwezige kleur, maar ook bijvoorbeeld door het terugkeren van een onderwerp op meerdere plaatsen. Het aantal plaatjes bij een thema is ook zeker niet uitputtend, maar een vrij beperkte greep uit de mogelijkheden bij een thema.
De bedoeling is ook dat je vanuit zo'n thema doorklikt naar een van de onderwerpen en zo terecht komt middenin een vrij willekeurige reis. Via deze manier van 'random surfen' kom je op plekken die je via een bewuste keuze niet zo snel zou hebben bereikt.

Doublures

Foto's en teksten kunnen op de website op diverse plaatsen in dezelfde of vergelijkbare gedaante opduiken. Bijschriften bij losse foto's zijn vaak fragmenten uit de integrale rondzendbrieven. Foto's bij thema's komen vaak ook al bij 'trips' voor.

Geen wiki

De website is niet opgezet als een wiki. Je kunt dus niet eenvoudigweg opzoeken van welke vogels uit Costa Rica er informatie voorhanden is. Het is bewust onze bedoeling om bezoekers zelf rond te laten snuffelen op de website. Wellicht dat er in de loop van de tijd meer kruisverwijzingen worden aangebracht.

Geen reistips

Alhoewel reizen een belangrijk ingrediënt is van de website, is het niet onze bedoeling om de zoveelste site te zijn met tips ["1000 -vul maar in- die je niet mag missen"].

Information for non Dutch visitors

We are Dutch, so the website is designed in Dutch. At the moment only a very limited number of pages are available in English. Languages other than English are not provided.

The pages in English are partly translated using software. Time is lacking to edit those translations accurately. Moreover, English is not our mother tongue and mistakes will undoubtedly creep in.

If you visit a Dutch page for which an English version is available, there is a button in the top left corner with the indication EN. Click on that and you will get the English version. If you click on another link on an English page, there is a good chance that you will end up on a non-English page. Then it will have to be translated in a different way.

Google Translate

If you view the website on a desktop, you can use Google Translate for most common languages. Those translations, especially into English, are very decent nowadays.

If you are viewing the website on a mobile device, Google Translate is not yet available for Firefox. This will become available in the future, but it is not yet clear when.
View the website via the Chrome browser (or another browser that supports translations).

Foto's

Alle afbeeldingen zijn door ons zelf vervaardigd.

Oudere opnames

De afbeeldingen van vóór 2005 waren oorspronkelijk meestal dia's en in een enkel geval kleurenfoto's. Met name de dia's zijn inmiddels sterk verkleurd en/of verdonkerd. De foto's en dia's hebben we gescand en gepoogd op te knappen. In diverse gevallen is het niet gelukt om een acceptabele kwaliteit te bereiken. Toch hebben we ook van die slechte opnames er een aantal opgenomen op de site om, met name bij onze wereldreis, de continuïteit te bewaren.

Grootte van de afbeeldingen

Voor plaatsing op de website zijn de foto's sterk verkleind, tot meestal 600 pixels hoog of breed. De weergave wordt hierdoor minder aansprekend, maar de overwegingen rond responsetijd en opslag wogen zwaarder.
Voor hergebruik door derden is de kwaliteit dan ook onvoldoende. Voor eventueel gebruik van grotere afbeeldingen kunt u ons benaderen via het contactformulier.

Achtergrondpatroon website
inlegwerk in marmer op de Taj Mahal
inlegwerk in marmer op de Taj Mahal

Deze foto geeft een detail van het inlegwerk op de Taj Mahal in Agra (India).

Het achtergrondpatroon van Kantoorbediende.nl heb ik van deze foto afgeleid: verkleind, geroteerd, kleuren afgezwakt en zodanig bijgesneden dat het als een behangpatroon naadloos kan worden 'geplakt'.